home 2024. február 23., Alfréd napja
Online előfizetés
Csak egy éjszakára...
KINKA Ferenc
2007.07.18.
LXII. évf. 29. szám

Szabadkától Krasznojarszkig, az elven poézistól a JégországigGyóni Géza az I. világháború egyetlen magyar költője. Gyónon (Pest vármegye) született 1884. július 25-én. Családi neve Áchim. Édesapja Mihály, evangélikus lelkész, édesanyja Bekker Gizella, evangélikus tanító leánya.Hatan voltak testvérek...

Szabadkától Krasznojarszkig, az elven poézistól a Jégországig
Gyóni Géza az I. világháború egyetlen magyar költője. Gyónon (Pest vármegye) született 1884. július 25-én. Családi neve Áchim. Édesapja Mihály, evangélikus lelkész, édesanyja Bekker Gizella, evangélikus tanító leánya.
Hatan voltak testvérek. Géza tízévesen esett át a torokgyíkon. Öccsének, a négyéves Ádámnak az elvesztése nagyon megviselte az egyébként is gyenge fizikumú anyját, aki éppen a legkisebb gyermekét szoptatta. Búskomor lett, majd elhatalmasodott rajta az elmebaj -- ez lett Gyóni Géza sorstragédiájának a kezdete, erejének és gyöngeségének a magyarázata.
Egy életen át kísérte a kettősség a széparcú, tüzes tekintetű, magas, izmos, ám lelkileg sérülékeny férfit. Mintha két nem tulajdonságait örökölte volna. Szeretett öccse, Mihály katonatiszt, akinek a kemény, reális világát nehezen követi. El is távolodnak egymástól, majd csak később, az I. világháború poklában találnak lelkileg is egymásra. Ettől kezdve életük egybefonódik egészen a halálukig. A költő és katona együtt harcol, ki-ki a maga fegyverével.

A szarvasi fekete és a pozsonyi piros notesz

Az életét is veszélyeztető betegség után öccsével, Miskával Gyónról a szarvasi gimnáziumba kerültek. A költőket nevelő iskola fejlesztette Géza verselési hajlamát, Vajda Péter irodalom szakos tanár egyengette az útját.
A diákszerelem megszülte az első verseket, és ettől kezdve nem lehetett megállítani Gyónit. A Zellához írt verseket a ,,szarvasi fekete notesz' őrzi, és a Képes Családi Lapok című folyóirat közöl is belőlük néhányat.
Új színt visz be életébe a békéscsabai evangélikus gimnázium, ahol 1900 szeptemberétől tanul. Az iskola önképzőkörének élén dr. Rell Lajos tanár állt, aki megjósolta Áchim Géza fényes jövőjét. Egymás után születtek meg a versek és jelentek meg az Új Időkben. Öccse a soproni katonai reáliskola növendéke lesz, Géza pedig a jeles érettségi után szülei tanácsára 1902 szeptemberében a pozsonyi evangélikus akadémia teológia karára iratkozik be. Ettől kezdve önmagával is konfliktusban áll. A közszereplés és az egyetemi tanulmányok nincsenek összhangban, a leckekönyvből hiányoznak egyes kollokviumok. Barátaival a Színes Lapok elindítását tervezi egyetemi és főiskolai hallgatók részére. A folyóiratokban számtalan verse jelenik meg, és korrektora lesz a nyugat-magyarországi Híradónak. Szereti a szerkesztőségi munkát, a többi között azért is, mert így alkalma van verseket, karcolatokat is közzétenni. A szép életnek azonban vége, amikor az 1903. június 17-én keltezett egyetemista leckekönyvből kiderül, hogy hiányzik a héber nyelvi és az egyháztörténeti kollokviuma. Bánatát Mincikével, a szép, szőke novellistával gyógyítja.
A Híradóban vállalt munkájának egyre több időt szentelt, a ,,pozsonyi piros notesz' pedig egyre jobban megtelt a Mincikéhez írt, idővel egyre szomorúbb hangulatú versekkel. Közben lázasan korrigálgatta a Wigand nyomdában készülő első kötetét: a Versek címűt. 1904. január 24-én öngyilkosságot kísérelt meg. Alig volt húszéves. Tettének kiváltó okát azóta is csak találgatják.
A reálpályához szükséges tanulmányait félbehagyta, teljes egészében a költészetnek akarta szentelni az életét. Alkalmi, intellektuális munkákat vállalt. Nem akart rokonai terhére lenni, így igyekezett az irodalomból, a közölt verseinek jövedelméből megteremteni az egzisztenciáját.
1907-ben gyakornokként helyezkedett el az alsódabasi szolgabírói hivatalban. 1908-ban elindította önálló lapját, a Dabas és Vidéke címűt. Az önállóságot élvezte, de támogatás híján abba kellett hagynia a szerkesztést. Közigazgatási tanfolyamra is jelentkezett, így délelőtt könyvtárakba járt, délután tanfolyamra -- de gondolatai folyton az irodalom köré fonódtak. Közben megjelent Szomorú szemmel (1909) című kötete. A legtöbb költemény a dabasi Erzsikének, ,,Lalagé'-nak szólt. De a magyar társadalmi kérdések iránti érzékenysége is nyomot hagyott a köteten.
Cézár, én nem megyek!

Huszonhárom éves korában behívták póttartalékosnak. A kiképzés után Szarajevóban robotolt ,,kőtörő, állati sorban', rabszolgának érzi magát. Megszületik benne a Cézár, én nem megyek! című költemény, pacifizmusának bizonyítéka:
Vérben úszik vad hegyek orma,
Paskolja vér, paskolja ár.
S engem a halál-dáridóra
Cézár parancsa vár.
(...)
Vagy küldj hamar pretoriánust,
Üsse szét a dacos fejet,
De bitangul a mészárszékre,
Cézár, én nem megyek!
Leszerelése után minden alkalmat megragad verseinek közlésére. Nem szeretné, ha bizonytalan egzisztenciájú firkásznak tartanák.
Szerencsére egy hölgy személyében ismét rátalált az ihlet. A soproni könyvtár olvasótermében megismerkedik ,,minden asszonyok asszonyá'-val: a szép, fekete hajú hölggyel, aki rövid idő alatt elhomályosította az addigi múzsák emlékét. Szellemi tekintetben is tökéletes társ, így nem meglepő, hogy ezután a legforróbb Gyóni-kötet látott napvilágot, az Élet szeretője című. Ír a Soproni Naplóba, a szabadkai Bácskai Hírlapba. Lelki és szellemi értékei mellett megmutatkozik humoros oldala is -- sokak meglepetésére. Mindez azonban nem sokáig tart: meghal édesapja, a ,,szent öregúr"...

Palics, a szerelem oázisa

A Soproni Naplóban létszámleépítés miatt felmondást kap, s majdnem nyomorog. A lelki mannát végtelen gyengédséggel ,,minden asszonyok asszonya' csepegtette a költő egész élete során gyengédség és erő között himbálózó lelkébe. Adósságai viszont egyre csak gyűltek. Ismét egy jó barát, Nádasy József színigazgató sietett a segítségére, aki Szabadkán játszott társulatával. 1913 februárjában meghívta a nyomorgó költőt Braun Henrik főszerkesztővel Szabadkára, a Bácskai Hírlaphoz. A lehetőséget a vonaton írt verse, az Új város előtt című tükrözi:
Város, büszke Bácska szíve,
Neved hallom és megtorpan
paripám, a gyorsvonat.
Babérral vagy könnyesővel,
Jöjjön immár büszke fővel,
Én bevárom sorsomat.
Szinte táltosként jövendölte meg az elkövetkezendőket.
Braun Henrik megértő, jó ember, a lap pedig színvonalas újság, sok a munka. A költő Fenyves Ferenc szabadkai lapjának: a Bácsmegyei Naplónak is ad verseket, valamint szerkeszti a Színházi Újságot Fenyves távozása után.
Gyóni Gézának most már sok dolga és jó sora van...
Szerelmi dolgokban még barátai előtt is zárkózott. Azt például, hogy ki volt az a szabadkai múzsa, akivel Palicson, a parkban sétálgatott, csak találgatni lehet, de a Szökés, a Várj úrnőm a park közepén, az Emlék-tó titka, a Tavaszi allé és még számos vers megőrizte emlékét.
Az utolsó szerelem 1913 tavaszán érinti meg. A szabadkai Városi Kávéház tükörablakán át a zsöllyében üldögélő ,,szerkesztő úr'-nak feltűnik Ella asszony. Pünkösdkor névtelenül küldi verseit szíve hölgyének, karácsonykor Braunéknál találkoznak. 1914 tavasza gyönyörű, orgona illatú, Palics a szerelem oázisa -- úgy tűnik, minden rendeződött Gyóni életében. De nem sokáig tartható ez a törékeny állapot -- a szerencsét, szenvedélyt felváltotta a szenvedés...

Levelek a Kálváriáról
1914. június 28-án Szarajevóban merénylet áldozata lett a trónörökös pár és
a merénylet után, július 31-én általános mozgósítás veszi kezdetét. A póttartalékos közlegényt augusztus 1-jén elindítják a frontra, egyenesen Przemyslbe, a galíciai várba. Életének utolsó két évét, tíz hónapját és huszonnégy napját a fronton tölti.
Ezentúl innen érkeznek a gyönyörű versek Szabadkára az ,,őrangyal'-nak, az ,,álomasszony'-nak, összesen hatvanhét. A legmegrázóbb a Csak egy éjszakára küldjétek el őket... című.
Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad,
S véres vize kicsap a vén Visztulának.
(Przemysl, 1914 novembere)
Gyóni mint közkatona végzi a rábízott feladatokat az erődítményeken, a katonai vasútvonalon. Egy akció alkalmával betemette a lövedéktől ráomló földréteg, de szerencsésen megmenekült -- kiástá00k. Talán az egyik legnagyobb csoda, hogy az orosz hadsereg által bekerített várba öccsének, Áchim Mihály főhadnagynak -- áttörve a gyűrűn -- sikerül katonáival bejutnia. A két testvér hosszú idő után találkozott ismét a nagy világ e kis viharsarkában.
Mivel az ostromolt várból való kitörés nem sikerül, a várparancsnok elrendeli, hogy a költő maradjon Mihály testvére mellett (akinek kétoldali tüdőgyulladása és ezzel járó szívgyengesége volt), így egy csoportban kerülnek orosz fogságba. 1915 márciusának végén vitték őket keletre. Az első állomás Kijev -- itt kezdi írni Gyóni a Levelek a Kálváriából ciklusát --, majd Petropaulovszk és Omszk érintésével érnek utolsó állomásukra, Krasznojarszkba. A katonaváros 7-es számú barakkjába kerülnek.
A Jégország halálra ítélt -- írta haza, mintegy előre érezve sorsuk beteljesülését. 1917. június 8-án hosszú szenvedés után, csendben elhunyt Mihály, a büszke és vérbeli katona. Géza testileg-lelkileg összeroppant. Nem evett, kórházba került, és június 25-én, éppen a születésnapján maga is meghalt. Két héttel élte túl öccsét.
Tscheik Ernő, a hadifogságból való szabadulása után hazahozta a Gyóniról készített pasztellképével együtt a költő katonaládáját írásaival, verseivel és más, személyes tárgyaival. Kiderült, hogy a költő öccse halála után hallucinált, nyugtalan volt, az egyébként zárkózott ember mindenkivel beszélgetésbe elegyedett. A kórházi szobájának falára ezt írta: ,,A halál igazságot oszt. Térjetek meg!'
A költő a krasznojarszki temetőben nyugszik.
(Forrás: dr. Gyóni Ferenc Gyóni Gézáról szóló életrajzi tájékoztatója)
Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..